Noodsprongen

Waarom kiest een goed draaiende organisatie Noodsprongen als titel voor haar jaarbericht?
Die vraag kunnen we op verschillende manieren beantwoorden. Juist omdat het woord ‘noodsprongen’ ook voor meerdere uitleg vatbaar is.

Een noodsprong is een sprong waarmee men een ongeluk voorkomt of een wanhopige poging om aan dreigende moeilijkheden te ontkomen. Daarnaast noemt Van Dale een ‘geweldige, wild uitgevoerde sprong’ ook een noodsprong.

Hoe toepasselijk zijn deze betekenissen voor zowel LIMOR als voor onze cliënten! Veel cliënten hebben ooit wanhopige pogingen ondernomen om maar iets ergers te voorkomen. Vaak moesten zij kiezen tussen twee kwaden; wat hen in complexe situaties deed belanden waar zij zonder hulp niet uitkomen.

Ik zie de onzekere, onvoorspelbare situatie van de maatschappelijke ondersteuning en de uiteenlopende lokale verschillen en budgetten. Ik zie ook wat dit vraagt aan wendbaarheid, creativiteit en lef van onze organisatie en begeleiders. Steeds vaker maken zij ‘geweldige, wild uitgevoerde, maar doordachte sprongen’ om toch het tij te kunnen keren voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Wat ik tegelijkertijd constateer: de sprongen die onze cliënten in staat zijn te maken. Sprongen waarmee ze hun heftige verleden eindelijk achter zich kunnen laten. Of om van de nood een deugd maken. Of om een sprong in het diepe te durven maken; de sprong van jarenlang zorg mijden naar begeleiding aanvaarden. Begeleiding die veelal het resultaat is van de creatieve noodsprongen van onze begeleiders.

Weinig mensen weten dat onze doelgroep zich kenmerkt door multi-problematiek in complexe situaties. En dat is toch een verhaal apart. Wat dat betreft luiden we met dit jaarbericht ook de noodklok. Meer bekendheid voor deze zware doelgroep is hard nodig; ook bij gemeenten. Duurzaam herstel vraagt voor deze cliënten een situationele benadering, meer creativiteit, meer begeleide zelfregie en: meer budget.

Lees, bekijk en beluister deze verzameling noodsprongen en trek uw eigen conclusie!

Dirk Huisman, Voorzitter Raad van Bestuur / algemeen directeur LIMOR