Noodsprong 10

1’17”
Als je niet langer hoeft te zitten
moet je wel de kans krijgen om verder te kunnen gaan

Doelbewust wonen is de sociale tussenstap voor justitiecliënten. Als onderdeel van een zorgexperiment van Justitie, mag LIMOR samen met vijf andere aanbieders Volledig Pakket Thuis (VPT) bieden aan cliënten met een forensische titel. Binnen Noord-Nederland is LIMOR de enige aanbieder. Het doel is een goede invulling te geven aan een verantwoord, passend re-integratietraject.

LIMOR wil voorkomen dat deze groep tussen wal en schip valt, waarmee terugval of recidive onbedoeld in de hand wordt gewerkt. Ons alternatief: Doelbewust Wonen. Deze intensieve, integrale ondersteuning vanuit VPT verkleint de kans op hospitalisatie en vergroot de kans op zelfredzaamheid, herstel en participatie. Doelbewust Wonen kent een programmatische aanpak met gestructureerde ondersteuning en een heldere startkwalificatie ten aanzien van de cliënt.

Zo heeft de deelnemende cliënt een actieve, gemotiveerde houding en stelt hij of zij zich ‘begeleidbaar’ op als het gaat om wonen, leren, werken en sociale integratie. Alle afspraken in het begeleidingsplan worden nagekomen en binnen twaalf maanden heeft de cliënt een zinvolle dagbesteding en een stabiel inkomen. Aan het eind van het traject woont de cliënt zelfstandig, indien nodig met minimale hulp. Er is veel aandacht voor het oefenen van sociale interactie en dag-activering. Middels sport worden frustraties gezond verwerkt en zinvol bezig zijn met werk en studie brengt het zelfvertrouwen terug.
Doelbewust Wonen kan starten in de instelling of kliniek, als vloeiende overgang naar zelfredzaamheid en participatie. Begeleiders zijn 24/7 bereikbaar voor cliënt en woonomgeving. Voor eventuele behandeling werken we samen met andere organisatie(s). We boeken goede resultaten én er zijn nog enkele hindernissen te nemen, bijvoorbeeld op het gebied van woningaanbod. LIMOR probeert meer woningen te regelen om de doorstroming te bevorderen, waardoor de pilot een nog grotere kans van slagen heeft.

Glenda Huisjes, regiomanager LIMOR regio Oost