Noodsprong 2

1’57”
Je bent jong…
en je valt tussen wal en schip

In Den Haag zijn naar schatting zo’n 400 jongeren dakloos en een onbekend aantal jongeren thuisloos. De risico’s zijn zonneklaar: schooluitval, achteruitgang (psychische) gezondheid, misbruik, verhoogd risico op verslaving, contact met justitie, slachtoffer worden van misbruik en misdrijven; met alle traumatische gevolgen van dien.

Het aantal plekken in de nachtopvang voor jongeren is gegroeid en hoewel het goed is dát deze jongeren vaker kunnen worden opgevangen, is de noodzaak van de groei natuurlijk zorgwekkend. Daarnaast zien we dat sommige jongeren geen aansluiting vinden bij het reguliere hulpaanbod. Vaak heeft dit te maken met contra-indicaties, zoals verslaving, groepsongeschiktheid en onhanteerbaar gedrag in een groepssetting door multi-problematiek. Housing First blijkt bij volwassenen een succesvolle interventie, daarom wil LIMOR met samenwerkende partners* via Housing First Jongeren voor deze speciale groep jongeren van 16 t/m 23 jaar zorgen dat zij niet buiten de boot vallen.

Housing First Jongeren Den Haag in het kort: onvoorwaardelijke toegang tot een zelfstandige woning; respect voor de eigen keuze en regie van de jongere en begeleiding, zo intensief en zo lang als nodig.

Het verschil tussen Housing First Jongeren en het concept voor volwassenen is dat er bij jongeren vaak nog veel (woon)vaardigheden aangeleerd moeten worden. Jongeren zijn fysiek en sociaal-emotioneel nog volop in ontwikkeling. Breder bekeken kun je stellen dat de methodiek jongeren in staat wil stellen om zich te ontwikkelen tot stabiele volwassenen die in staat zijn weloverwogen keuzes in hun leven te maken.

Voordat deze jonge mensen dakloos raken of als ze eenmaal op straat belanden, zijn en worden veel van deze jonge mensen blootgesteld aan gebeurtenissen die traumatische gevolgen hebben. Daarom biedt ons Housing First-programma traumagerichte zorg; ook wel Trauma Informed Care genoemd. De ervaring met trauma’s kan van invloed zijn op de cognitieve ontwikkeling, besluitvorming, hoe jongeren reageren op stress, de regulering van agressie en woede, evenals hun motivatie. Omdat een trauma ernstig invaliderend kan zijn, is het besef en de (h)erkenning van het trauma of de trauma’s en de gevolgen hiervan van groot belang in onze aanpak.

LIMOR is een van de weinige aanbieders van Housing First Jongeren en we kunnen stellen dat de gemeente zeer tevreden is over onze aanpak en wij zijn dan ook trots op onze resultaten. Op dit moment hebben we twintig jongeren in Housing First-trajecten en allen zijn nog steeds stabiel gehuisvest.
Overigens ging het bij een van deze twintig jongeren mis op de eerste woonplek. Zij veroorzaakte overlast en was niet in staat de relatie met de buurt te verbeteren. Het huurcontract dat op haar naam stond, heeft zij op aanraden van ons opgezegd. Vervolgens hebben we haar een tweede kans gegeven in een andere woning. Zie Noodsprong #9

* Leger de Heils, ExPex, Care-Express, Sociale Dienst