Noodsprong 8

0’44”
Als zelfs de noodklok niet gehoord wordt
is het tijd voor een ander geluid.

Onze drijfveren om de meest passende begeleiding voor onze cliënten te kunnen garanderen, hebben ons in 2018 enkele malen gedwongen tot het verkopen van een luid en duidelijk ‘Nee’ op aanbestedingsvragen. We doen iets goed of we doen iets niet, want met half werk is uiteindelijk niemand geholpen.

Wij bieden specialistische zorg voor een specifieke doelgroep met complexe problematiek. Daar hangt nou eenmaal een ander prijskaartje aan. Dus als het niet anders kan, zijn we ook bereid juridische stappen te nemen; of om een statement te maken. Met een dergelijk statement komen we op voor de belangen van onze doelgroep. Wij weten namelijk heel goed wat deze cliënten echt nodig hebben.

Dat is de reden waarom LIMOR, soms samen met andere zorgaanbieders, in het verslagjaar juridische bijstand heeft gevraagd in meerdere aanbestedingen, vanwege de zeer lage tarieven die werden geboden. Deze acties leidden dikwijls tot constructieve gesprekken en uiteindelijk tot afspraken over reële tarieven.

Henk Wijma, directeur financiën LIMOR